Indkaldelse til Generalforsamling

 

 GENERALFORSAMLING

25. april 2018, kl. 19-21

Hermes Hallen

Steenwinkelsvej 19

1966 Frederiksberg

Voksenfægtere og forældre til alle vores børnefægtere  i Frederiksberg Slots Fægteklub indkaldes herved til:

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage, før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har alle klubbens fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker med simpelt stemmeflertal, dog kræves der to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer ved ændring af klubbens vedtægter. Forslag kan sendes til piapoulsen@live.dk.

 

Vi opfordrer alle med interesse i klubben til at møde op. Vi mangler medlemmer i bestyrelsen og suppleanter.

 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 

Pia Poulsen

Formand

 

–)————

 

 

  1. Tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en sms til 22991099 om I deltager.

Påskeferie uge 13

Der er ingen træning i uge 13, grundet påskeferie.

Vi ønsker jer alle en god påske og glæder os til at se jer igen til træning igen tirsdag den 3. april

Nye træningstider

Torsdag den 1. februar justerer FSF træningstiderne!

Fra torsdag den 1. februar er træningsdagene stadigvæk tirsdag, torsdag og lørdag, men for at få mere fægtetid til alle fægtere, slår vi de to børnehold sammen.

Det vil sige, at begynderbørnene fremover starter sammen med de øvede børn kl. 16.45. Trænerne vil lægge vægt på en differencieret træning, der kommer både de øvede og begynderbørnene til gode. Som tidligere vil det også være muligt for de ældste øvede børn efter behov og efter aftale med trænerne at udvide deres træningstid og også deltage i de unges og voksnes træning.

Vi lægger også en pause på 15 minutter mellem de to hold, så trænerne kan nå at sige ordentlig farvel og svare på spørgsmål fra fægtere og forældre, inden vi går i gang med det næste hold.

De nye træningstider :

Tirsdag og torsdag

16.45-18.30 : Alle børn

18.45-20.15 : Unge og voksne

Lørdagsfægtningen fra 12.30-14.30 vil fortsat løbende blive annonceret.