Fleuretcuppen for B&U 4. afdeling – OBS: stævnet er udskudt til maj eller juni – nærmere information følger – noteret 19.04.17

OBS – stævnet er udskudt til maj eller juni – nærmere information følger – noteret 19.04.17!

Arrangørklub: Fægteklubben Trekanten (København)

Adresse: Ryparkens Idrætsanlæg Lyngbyvej 110 2100 Kbh. Ø

Kontaktperson: Catharina Winterberg – Email

4. og sæson 2016-17’s sidste afdeling af Fleuretcuppen finder sted i Ryparken med Trekanten København som værter.

Glæd jer til masser af kampe og til at finde ud af, hvem der vinder stævnet, og hvem der kan kåres som vindere af hele sæsonen.

Fleuretcuppen er et uformelt og hyggelig børne- og ungdomsstævne for fleuretfægtere.

Invitation

Generalforsamling

Kære voksenfægtere og forældre til alle vores børnefægtere. I indkaldes herved til:

GENERALFORSAMLING

FREDERIKSBERG SLOTS FÆGTEKLUB

DEN 5. APRIL 2017

KL.19.00-21.00

Frederiksberg Hallerne, Mødelokale 1

Jens Jessens Vej 20

2000 Frederiksberg

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Behandling af indkomne forslag
  1.  Ændringsforslag til vedtægter fra bestyrelsen:
   1. Under §2 tilføjes ”Klubben er ligeledes medlem af Frederiksberg Idræts Union”
   2. Under §11 tilføjes at ”Tegningsberettiget er formand og kasserer”
   3.  §7 fjernes kontingentbeløbenes størrelse.
 6. Fastsættelse af kontingenter
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage, før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har alle klubbens fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker med simpelt stemmeflertal, dog kræves der to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer ved ændring af klubbens vedtægter. Forslag kan sendes til piapoulsen@live.dk.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Pia Poulsen

Formand

–)—————

Invitation til Dansk Fægte- Forbunds Sommerlejr 2017

Alle fægtere, der er fyldt 9 år, inviteres til at deltage i

DFF’s sommerlejr 2017

Sommerlejren afholdes i Kalundborg hallerne, i uge 31, fra mandag

d. 31. juli klokken 12.00 til lørdag d. 5. august klokken 13.00.

Prisen for denne uforglemmelige lejr er 2.150 kr.

Er man imidlertid en “Early Bird” og får tilmeldt sig før den 1. April 2017,

slipper man med en pris på 1950 kr.!

Invitation til DFFs sommerlejr 2017

 

Trekanten International 2017

Dato og tidspunkt: 27. maj 2017 kl. 08:00 – 28. maj 2017

Arrangørklub: Fægteklubben Trekanten (København)

Adresse: VALBY HALLEN Julius Andersens Vej 3 DK – 2540 Copenhagen SV

Trekanten International afholdes d. 27.-28.05. 2017.

Stævnet er i 2017 bl.a. Sat.wc., Nordisk Mesterskab, EFC U23-circuit-stævne og nationalt ranglistestævne på fleuret.

Sidste år havde stævnet deltagelse fra mere end 20 lande og mere end 300 startende fægtere. Sæt kryds i kalenderen til et stort stævne i Danmark.

Invitation – dansk 

Fleuretcuppen for B&U 4. afdeling

Dato og tidspunkt: 23. april 2017 kl. 10:00

Arrangørklub: Fægteklubben Trekanten (København)

Adresse: Ryparkens Idrætsanlæg Lyngbyvej 110 2100 Kbh. Ø

Kontaktperson: Catharina Winterberg – Email

4. og sæson 2016-17’s sidste afdeling af Fleuretcuppen finder sted i Ryparken med Trekanten København som værter.

Glæd jer til masser af kampe og til at finde ud af, hvem der vinder stævnet, og hvem der kan kåres som vindere af hele sæsonen.

Fleuretcuppen er et uformelt og hyggelig børne- og ungdomsstævne for fleuretfægtere.

Invitation

DM for B&U 2017 – individuelt og hold

Dato og tidspunkt: 18. marts 2017 kl. 08:30 – 19. marts 2017

Adresse: Birkerød idrætscenter, Bistrupvej 1, Birkerød

I 2017 er B&U DM planlagt til afholdelse i d. 18.-19. marts 2017.

B&U DM 2017 er på alle 3 våben, individuelt såvel som hold.

Konkurrencerne vil være for miniorer t.o.m. dreng-pige.

Rudersdal Fægteklub og DFF er værter.

Invitation.

Tunnellen til fægtesalen er lukket i uge 8

Tunnellen til fægtesalen skal have en ny omgang kalk i uge 8, den er derfor lukket.
 
Når vi skal til fægtesalen d. 21/2 og 24/2, kan vi komme ind via Roskildevej 26, personlågen. 
Når vi skal ind, kan der trykkes på anlægget til vagten, men når vi skal  ud er det anderledes. Vi skal gå samlet og kontakte vagten, når vi er ved lågen, så kan han fjernbetjene døren og slå låsen fra. Telefonnummer til vagten er 72817777. Vi kan parkere i gården som normalt.

Frederiksberg Slots Fægteklubs fægtebørn har solgt lodder og tjent penge både til Børnehjælpsdagen og til klubben!

Lone har nu afregnet julelotteriet  til Børnehjælpsdagen med et flot resultat.
De flittige fægtere har solgt 202 lodder og tjent 1.717 kr. til klubben og 2.323 kr. til Børnehjælpsdagen. Det er rigtig flot!
Stort tak til Vivian, som har gjort et kæmpe arbejde med at holde styr på lodder, penge og regnskab!
Supersælgere har været Victor med 50 lodder, Nicky med 40 og Flora med 15 lodder. Stor tak til dem og alle de andre børn, der også har bidraget til det flotte resultat!