GRUNDLOVSSTÆVNE  2018

 

på fleuret for klubbens miniorer, puslinge og dreng/pigefægtere, den 29. maj kl. 16.45-20.00

 

 • PULJEFÆGTNING i følgende kategorier: Miniorer , puslinge og dreng/pige
 • MEDALJEOVERRÆKKELSE
 • FÆLLES BUFFET!

Fægterne bliver sultne så fægteforældre/bedsteforældre bedes medbringe en ret/bidrag til en fælles buffet , samt tallerkener og bestik til eget brug. Klubben giver kaffe, vand og juice.

 

Tilmelding: Helst SMS til Pia på 22991099 inden, ellers den 29. maj på salen.

Stævnegebyr: 50 Kr.-  betales på salen

 Udstyr: Vi opfordrer alle, der har mulighed, til at skaffe eget udstyr inden den 29. maj , især våben, vest, handske og ledning, og ellers låner de på salen .

 

 Vi beder kadetter og voksne fægtere om at være dommere og deres egen træning er aflyst den 29.  juni.

 

–)—————        –)—————–         –)—————       –)—————-      –)—————–

 

HUSK også og læs mere på hjemmesiden:

 

10/6: Fleuret Cup for alle børn, søndag den 10. juni i Trekanten

9/6:  Frederiksbergdage, kom forbi alle børn- og voksenfægtere i fægtetøj på Peter Bangs Vej ved Stationen kl .10-16 og være med til fægteopvisning!

26 og 27/6 :Trekanten International, ranglistestævne for de øvede fægtere i Valby Hallen, hvor der også er salg af fægteudstyr.

Og hold øje med dato for klubstævne for kadetter og voksne!

STÆVNE MM FSF 2018

Indkaldelse til Generalforsamling

 

 GENERALFORSAMLING

25. april 2018, kl. 19-21

Hermes Hallen

Steenwinkelsvej 19

1966 Frederiksberg

Voksenfægtere og forældre til alle vores børnefægtere  i Frederiksberg Slots Fægteklub indkaldes herved til:

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage, før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har alle klubbens fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker med simpelt stemmeflertal, dog kræves der to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer ved ændring af klubbens vedtægter. Forslag kan sendes til piapoulsen@live.dk.

 

Vi opfordrer alle med interesse i klubben til at møde op. Vi mangler medlemmer i bestyrelsen og suppleanter.

 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 

Pia Poulsen

Formand

 

–)————

 

 

 1. Tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en sms til 22991099 om I deltager.

Påskeferie uge 13

Der er ingen træning i uge 13, grundet påskeferie.

Vi ønsker jer alle en god påske og glæder os til at se jer igen til træning igen tirsdag den 3. april