INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

Kære voksenfægtere og forældre til vores børnefægtere

Det vil glæde os, at se jer til Frederiksberg Slots Fægteklubs årlige generalforsamling. Tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en sms til 22991099.

Generalforsamling

Onsdag den 9. juni, 2021, kl. 19-21

Hf. Havebyen Mozart 53, 2450 SV

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Inddragelse af fægteforældre i klubarbejdet
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter på valg
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker med simpelt stemmeflertal, dog kræves der to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer ved ændring af klubbens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har alle klubbens fremmødte medlemmer, eller hvis de er under 18, deres forældre. Medlemmer har kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent.
Forslag kan sendes til piapoulsen@live.dk.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en lille forfriskning.

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Pia Poulsen

Formand

–)————-

SÅ sker det endelig!!

JUHUUUU!😍🤺🤩🤺😁🤺🙏🤺😍🥰🤺

Fra i morgen tirsdag den 11. maj er alder ikke noget problem for indendørs fægtetræning – vi må alle fægte i Hermes Hallen!

Dog skal alle, der er fyldt 18 fremvise en gyldig test, og trænerne skal tjekke den.

Bemærk at der ikke er træning Kr. Himmelfartsdag den 13. maj!

Træningstiderne ser fremover sådan ud:
Tirsdage :
17-17.30: FUT for kadetter og Dreng/piger
17.30-19.00: Alle børn
19.00-21.30: Unge og voksne
Torsdage:
17-17.30: FUT for kadetter og Dreng/piger
17.30-19.00: Alle børn
19.00-21.00: Unge og voksne

Lørdage: 13.00-14.30
Øvede fægtere efter aftale med trænerne

INDENDØRS FÆGTNING HVIS DU ER UNDER 18

HELT SPRITNYT!
FÆGTNING I HERMES HALLEN FOR FÆGTERE UNDER 18 ÅR
TORSDAG DEN 22. MAJ KL. 17-18.30

😊🤺❤🤺😊❤🤺😊❤🤺😊❤🤺😊❤🤺😊❤🤺😊❤🤺😊❤🤺
Fægtere under 18 har fået lov til at komme indendørs – dem over 18 må vente lidt endnu og det må også vente lidt før vi går tilbage til alle de indendørs træningstider.
Der er også indendørs træning for fægtere under 18 den 29. april, men tirsdagen inden den 27. april fægter de udendørs på Søndermarkskolen

 

Alle generelle coronaregler om sprit/vask af hænder og afstand mm gælder selvfølgelig og mere specifikt er det sådan at:
– forældre skal aflevere/hente børnene udenfor
– alle over 12 år skal bære mundbind indenfor i Hermes Hallen, undtagen på salen hvor vi træner
-vi skal selv have fyldte vanddunke med

TRÆNING UGE 16

 

🤺🙂🤺😎🤺😊🤺🤩🤺😍🤺🙂🤺

Tirsdag den 20/4 på Søndermarkskolen
Kl. 17-18.20: Børn

kl. 18.30-20.00: Unge og voksne

Måske får børnene lov til at komme I Hermes Hallen torsdag den 22/4- men vi ved det ikke endnu- hold øje!

Lørdag den 24/4 på Søndermarkskolen
Kl. 15.40 starter fællestræning
Børnene slutter kl. 17. De voksne kl. 18

Coronatrænings update:

🤺😊🤺😎🤺🙃🤺😍🤺🤩🤺😎🤺🙃🤺😃🤺😊🤺


Udendørs træning frem til påske:
Lørdag den 27. marts kl. 15.40, Fællestræning,Søndermarskolen
Tirsdag den 30. marts kl. 15.30 -16.45 børn, kl. 16.45 -18.15 voksne på Jens Jessens vej Bane 5A
Udendørs træning efter påske:
Tirsdage: børn 17.00-18.20, Søndermarkskolen, voksne: 18.30-20.+
Lørdage: Fælles fra 15.40, børn til 17.00, voksne kan fortsætte til 18.
Indendørs træning?
Det ved vi ikke endnu. Men lige så snart, vi ved hvad planen for genåbning helt konkret betyder for fægtning og Hermes Hallen, hører I fra os!
Til orientering siger planen for genåbning af indendørs idræt foreløbig:
Den 21. april åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden krav om coronapas. Hvilke sportsgrene, der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag, der skal tages, er endnu ikke klarlagt. Det skal i den kommende tid forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.
Den 6. maj åbnes indendørs idræt for voksne over 18 år med coronapas. Her skal der ligeledes forhandles om, hvilke sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages