Indkaldelse til Generalforsamling

 

 GENERALFORSAMLING

25. april 2018, kl. 19-21

Hermes Hallen

Steenwinkelsvej 19

1966 Frederiksberg

Voksenfægtere og forældre til alle vores børnefægtere  i Frederiksberg Slots Fægteklub indkaldes herved til:

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage, før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har alle klubbens fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent. En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker med simpelt stemmeflertal, dog kræves der to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer ved ændring af klubbens vedtægter. Forslag kan sendes til piapoulsen@live.dk.

 

Vi opfordrer alle med interesse i klubben til at møde op. Vi mangler medlemmer i bestyrelsen og suppleanter.

 

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 

Pia Poulsen

Formand

 

–)————

 

 

  1. Tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en sms til 22991099 om I deltager.

Påskeferie uge 13

Der er ingen træning i uge 13, grundet påskeferie.

Vi ønsker jer alle en god påske og glæder os til at se jer igen til træning igen tirsdag den 3. april