INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

Kære voksenfægtere og forældre til vores børnefægtere

Det vil glæde os, at se jer til Frederiksberg Slots Fægteklubs årlige generalforsamling. Tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en sms til 22991099.

Generalforsamling

Onsdag den 9. juni, 2021, kl. 19-21

Hf. Havebyen Mozart 53, 2450 SV

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Inddragelse af fægteforældre i klubarbejdet
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter på valg
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker med simpelt stemmeflertal, dog kræves der to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer ved ændring af klubbens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har alle klubbens fremmødte medlemmer, eller hvis de er under 18, deres forældre. Medlemmer har kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent.
Forslag kan sendes til piapoulsen@live.dk.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en lille forfriskning.

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Pia Poulsen

Formand

–)————-

Comments are closed.