VIGTIG INFO

Fredag d. 22. november 2019

Kære fægtere og fægte-forældre

Vi har desværre haft et tilfælde af fnat i fægteklubben.

Fnat giver en intens hudkløe, der forværres ved sengetid. Symptomerne starter typisk 2-6 uger efter man er blevet smittet. Der vil komme udslæt i form af små blegner eller vabler, der efterhånden afløses af kradsningsmærker.

Fnat kan smitte ved tæt kontakt og ved brug af fælles tøj. Vi opfordrer derfor til, at man er opmærksom på om man har symptomer.

Ifølge Sundhedsstyrelsen overlever fnat kun i 3 dage udenfor værten i rumtemperatur. Vi er derfor ikke bekymrede for, at man kan blive smittet ved næste træning tirsdag d. 26. november, hvor vores udstyr og tøj vil have været urørt i 5 dage. Vi har også været i kontakt med Statens Serum Institut.

Vi henstiller til, at man ikke bruger klubbens fægtetøj, hvis man oplever symptomer på fnat.

Man kan læse mere om fnat hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/rationel-farmakoterapi-2-2019/behandling-og-forebyggelse-af-fnat

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/f/fnat

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Frederiksberg Slots Fægteklub

Comments are closed.