Grundlovsstævne for børnefægtere den 7.juni 2022 kl. 17-19

 

 KÆRE ALLE BØRNEFÆGTERE

KOM TIL GRUNDLOVSSTÆVNE – VORES ÅRLIGE KLUBMESTERSKAB – OG TAG GERNE FAMILIEN MED!

KOM TIL TIDEN! (ingen FUT den dag!)

PROGRAM:

 • TURNERINGSOPVARMNING
 • PULJEFÆGTNING
 • PRÆMIEOVERRÆKKELSE: MEDALJER TIL VINDERNE OG KLAP OG ROSER TIL ALLE!
 • PIZZA og KAGE

 

KÆRE FORÆLDRE!

VI OPFORDRER ALLE, DER HAR MULIGHED, TIL AT SKAFFE EGET UDSTYR TIL BØRNENE – ISÆR HANDSKE, KROPSLEDNING OG VÅBEN – INDEN DEN 7. JUNI (DET DE MANGLER, LÅNER DE PÅ SALEN.)

ALLE OGSÅ NYE FÆGTERE KAN DELTAGE!

VI HAR BRUG FOR HJÆLP TIL AT HENTE PIZZAER OG TIL AT BAGE NOGLE KAGER –TILMELDING TIL KAGEBAGNING, PIZZAHENTNING m.m.  TIL ASTRID PÅ 40883960.

TILMELDING TIL FÆGTNING GERNE INDEN DEN 7. JUNI TIL PIA PÅ SMS  22991099 OG ELLERS PÅ SALEN SAMME AFTEN.

STÆVNEGEBYR BETALES PÅ SALEN: 50 KR. FOR FÆGTERNE OG  20 KR. FOR PIZZA TIL FAMILIEMEDLEMMER.

MANGE FÆGTEHILSNER

PÅ VEGNE AF TRÆNERE OG BESTYRELSE

PIA           

.

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

Kære voksenfægtere og forældre til vores børnefægtere

Det vil glæde os, at se jer til Frederiksberg Slots Fægteklubs årlige generalforsamling. Tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en sms til 22991099.

Generalforsamling

Onsdag den 9. juni, 2021, kl. 19-21

Hf. Havebyen Mozart 53, 2450 SV

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Inddragelse af fægteforældre i klubarbejdet
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter på valg
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

En lovlig indkaldt generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle afgørelser sker med simpelt stemmeflertal, dog kræves der to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer ved ændring af klubbens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Stemmeret har alle klubbens fremmødte medlemmer, eller hvis de er under 18, deres forældre. Medlemmer har kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent.
Forslag kan sendes til piapoulsen@live.dk.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en lille forfriskning.

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Pia Poulsen

Formand

–)————-

SÅ sker det endelig!!

JUHUUUU!😍🤺🤩🤺😁🤺🙏🤺😍🥰🤺

Fra i morgen tirsdag den 11. maj er alder ikke noget problem for indendørs fægtetræning – vi må alle fægte i Hermes Hallen!

Dog skal alle, der er fyldt 18 fremvise en gyldig test, og trænerne skal tjekke den.

Bemærk at der ikke er træning Kr. Himmelfartsdag den 13. maj!

Træningstiderne ser fremover sådan ud:
Tirsdage :
17-17.30: FUT for kadetter og Dreng/piger
17.30-19.00: Alle børn
19.00-21.30: Unge og voksne
Torsdage:
17-17.30: FUT for kadetter og Dreng/piger
17.30-19.00: Alle børn
19.00-21.00: Unge og voksne

Lørdage: 13.00-14.30
Øvede fægtere efter aftale med trænerne